Tajemnice ŚwiatłaTajemnice Światła, to pięć wydarzeń które mają nam pomóc w medytacji tych wydarzeń z życia Chrystusa, które obejmują Jego trzyletnie nauczanie od momentu Chrztu w Jordanie do ustanowienia Eucharystii. Jest to naturalne wypełnienie istniejącej wcześniej luki w rozważaniach różańcowych. Papież Jan Paweł II -wprowadzając te tajemnice- chciał uczynić Różaniec "modlitewną Ewangelią". Chrzest i cud w Kanie Galilejskiej są początkiem Objawienia się Chrystusa jako Syna Bożego. Głoszenie Królestwa, nawoływanie do nawrócenia i przemienienie na Górze Tabor, to wypełnienie misji Zbawczej Jezusa, która ma się dopełnić w Misterium Paschalnym. Misja ta w sposób bezkrwawy zostaje uwieńczona w ustanowieniu Eucharystii, a w sposób ostateczny dopełnia się w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa. Tak więc Tajemnice Światła z poprzedzającymi je Tajemnicami Radosnymi i następującymi po nich Tajemnicami Bolesnymi i Chwalebnymi obejmują całe Misterium Zbawcze Wcielonego Syna Bożego. Tajemnice te zapraszają nas do modlitewnego i medytacyjnego pochylenia się nad nauczeniem i cudami Chrystusa, nad Jego ziemskim życiem. Tajemnice światła rozważamy we czwartki.

 

Święto Chrztu Chrystusa obchodzimy w Niedzielę po Oktawie Bożego Narodzenia

Chrzest Jezusa w Jordanie

Chrzest Jezusa w Jordanie rozpoczyna oficjalnie trzyletni okres nauczania Chrystusa. Jan Chrzciciel jest tym, który ogłasza przyjście Mesjasza i kończy linię proroków Starego Testamentu. Proroctwa się wypełniły, Mesjasz jest między nami. To samo zostaje potwierdzone przez głos z nieba: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie." Chrystus - Baranek Boży przyjmuje Chrzest, który jest nie tylko początkiem Jego nauczycielskiej działalności, ale i zapowiedzią Jego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania.

A czym jest dla mnie mój Chrzest. Czy zdaję sobie sprawę z tego, że przez Chrzest zostałem wszczepiony w Chrystusa? Otrzymałem nie tylko łaskę dziecięctwa Bożego, ale i stałem się uczestnikiem Chrystusowej Śmierci i Zmartwychwstania.

W tajemnicy tej módlmy się o dogłębne zrozumienie naszego Chrztu i wynikających z tego konsekwencji.

Wesele w Kanie Galilejskiej

W czasie wesela w Kanie dokonuje się samo objawienie Chrystusa. Cud dokonany na prośbę Najświętszej Maryi Panny jest objawieniem boskiej mocy Jezusa, ale i wyrazem Jego sympatii i zrozumienia dla ludzkich potrzeb i trosk, Jego bliskości i pełnego człowieczeństwa.

Syn Boży stał się w pełni człowiekiem, wszedł w ludzkie sprawy i w ludzką rzeczywistość aby nas na nowo uczynić dziećmi Bożymi. Przeszedł przez życie wszędzie dobrze czyniąc i tym samym wskazał nam drogę życia.

W tajemnicy tej módlmy się o lepsze zrozumienie naszych zobowiązań wobec innych, ale i o lepsze zrozumienie naszego powołania do życia wiecznego

Głoszenie Królestwa i nawoływanie do nawrócenia

N.

Święto Przemienienia obchodzimy 6 sierpnia

Przemienienie na Górze Tabor

P.

Ustanowienie Eucharystii dokonało się w Wielki Czwartek i zostało dopełnione na Krzyżu

Ustanowienie Eucharystii

W .